+420 702 144 113

info@svcodry.cz, ekonom@svcodry.cz

Komenského 517/2, 742 35 Odry

www.facebook.com/odrysvc

Novinky

17.05.2020 Kroužky + ROZVRH aktualizace 17.5.

Vážení příznivci SVČ Odry, rádi Vám sdělujeme, že od 11.5.2020 je znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Znovu jsme otevřeli vybrané kroužky - aktualizované informace ze 17. 5. ZDE.

05.05.2020 Znovuotevření vybraných kroužků + ROZVRH

Vážení příznivci SVČ Odry, rádi Vám sdělujeme, že od 11.5.2020 je znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Znovu otevíráme vybrané kroužky - bližší informace ZDE.

10.03.2020 Informace ke koronaviru II

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dle vládního nařízení pozastavujeme činnost SVČ Odry od 11. 3. 2020 až do odvolání. Děkujeme za pochopení zaměstnanci SVČ Odry. DOKUMENTY NA STRÁNKÁCH MĚSTA ODER

Znovuotevření vybraných kroužků + ROZVRH

05.05.2020 Vážení příznivci SVČ Odry, 
rádi Vám sdělujeme, že od 11.5.2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času.  
Znovu otevíráme vybrané kroužky, které se budou uskutečňovat v budově SVČ Odry. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ o podmínkách účasti (dále jen "pokyny") jsou ZDE a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení (pro jednoho účastníka stačí 1 prohlášení do všech kroužků) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení ZDE, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • Na vchodových dveřích bude cedulka, který ze dvou vchodů je určen pro jaký kroužek.
  • Do budovy SVČ mohou vstoupit pouze účastníci kroužků - prosíme rodiče (doprovod), aby nevcházeli.
  • Nezdržujte se zbytečně v prostorách (i venkovních) SVČ - docházejte na čas začátku a konce kroužku.
Všechny účastníky zájmových kroužků kontaktujeme. Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení. 

Pedagogové a spol. SVČ Odry

ROZVRH OTEVŘENÝCH KROUŽKŮ

KROUŽKY ON-LINE (čas a den podle on-line schůzek)
Dračí doupě I.
Eko Flora
Počítačová tvorba
Instruktor

PONDĚLÍ
13:00-14:00 Keramika I.
13:00-14:00 Mozaika nápadů
14:00-15:30 Volejbal pro dívky (Kroužek začíná od pondělí 18. 5.)
15:00-16:30 Praktická dívka (Kroužek začíná od pondělí 18. 5.)
17:00-19:00 Dračí doupě II. sk.A

ÚTERÝ
13:00-14:00 Keramika II.
13:30-14:45 Šitíčko (Kroužek začíná od 19. 5.)
14:00-15:00 Výtvarný I.
15:30-17:00 Basketbal žáci a žákyně (Kroužek začíná od 19. 5.)
16:15-17:15 Šmudla I.

STŘEDA
13:00-14:00 Cardmaking
14:00-15:00 Výtvarný II.
15:30-16:30 Florbal starší žáci, žákyně

ČTVRTEK
13:00-13:45 Hlíněnka I.
14:00-14:45 Hlíněnka II.
14:30-16:00 Rybářský
15:00-17:00 Turistický
15:15-16:15 Šmudla II.

PÁTEK
14:00-14:45 Mladý záchranář
15:00-16:00 Badminton
16:00-17:30 Modelář
18:00-20:00 Dračí doupě II. sk.B