+420 702 144 113

info@svcodry.cz, ekonom@svcodry.cz

Komenského 517/2, 742 35 Odry

www.facebook.com/odrysvc

Novinky

30.04.2021 ​SVČ Odry bude v pondělí 3.5. a 17.5. zavřeno.

​SVČ Odry bude v pondělí 3.5. (pravděpodobně i 17.5.) z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

23.04.2021 SVČ Odry bude v pondělí 26.4. z technických důvodů zavřeno.

SVČ Odry bude v pondělí 26.4. z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

13.04.2021 SVČ Odry bude v úterý 13.4. z technických důvodů uzavřeno.

SVČ Odry bude v úterý 13.4. z technických důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme


Název projektu: "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19-075/0016408

Tento projekt probíhá v letech 2020 -2022.
 
Žadatel: Město Odry
Finanční partner č.1: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
Finanční partner č.2: Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Finanční partner č.3: Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
Finanční partner č.4: Středisko volného času Odry, příspěvková organizace
 
Co je cílem projektu:
Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu a do zájmového vzdělávání v území, zvýšit tak jejich školní úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Systematizovat opatření na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě v rámci místní vzdělávací soustavy.
 
V rámci projektu budou realizovány aktivity:

Aktivita č.2.: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
podaktivita 2.2.  Studijní cesty/ stáže do zemí EU.
Náplní studijních cest je seznámení se systémem vzdělávání dané země, s prostředím a podmínkami navštívených škol. Náslechy ve vyučování, jejich reflexe prostřednictvím sdílením s pedagogy těchto organizací. Vzájemná výměna zkušeností, metodických materiálů, výstupu.

Aktivita č.4.: Předškolní vzdělávání
Cílem aktivity je zapojit rodiče do přípravy a realizace aktivit pro děti, při nichž bude docházet k rozvoji jejich rodičovských kompetencí. A to buď v prostředí samotné mateřské školy, nebo v prostorách střediska volného času. V červnu - Rodinný den, organizuje SVČ Odry se školami jako celoměstskou akci. Oslovuje rodiče dětí a žáků, aby se zapojili do přípravy programu, her a soutěží.  V průběhu realizace pomáhají zajišťovat jednotlivá stanoviště. V prosinci má SVČ Odry spoluúčast na sportovním dni škol a rodičů - aktivitu zajišťují všichni finanční partneři ve spolupráci s rodiči.

Aktivita č.5.: Prevence školní neúspěšnosti
Cílem je zapojit rodiče žáků do aktivit škol, zapojování do projektového vyučování, do mimoškolních aktivit, do přípravy akcí školy či celoměstských akcí. V průběhu realizace projektu bude každý měsíc v průběhu školního roku realizována aktivita pro děti a žáky se zapojením rodičů do přípravy. SVČ Odry má aktivitu v lednu s názvem Povánoční čtení v knihovně, v dubnu -  Oderský slavíček a v červnu - Rodinný den.
podaktivita č. 5.4.: Vzdělávací aktivity o prázdninách.
Cílem je zmírňování prázdninového propadu v učení v průběhu letních prázdnin, který je nejvýraznější právě u žáků z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Čtení a matematika bude zakomponována do her a výletů (zážitková pedagogika) v rámci realizace prázdninových aktivit SVČ Odry. Každý rok budou uspořádány 4 prázdninové aktivity o rozsahu 5dnů, tj. 20 prázdninových dnů ročně, resp. 60 prázdninových dnů v rámci projektu. Jedné prázdninové akce se zúčastní až 20 žáků ohrožených školním neúspěchem. Vzdělávání bude zajišťovat pedagogický pracovník na pozici odborného garanta SVČ Odry.
podaktivita č. 5.10.: Zapojování rodičů do aktivit školy
Každý měsíc v průběhu školního roku bude realizována aktivita pro děti/žáky se zapojením rodičů do přípravy a realizace. Do těchto aktivit se zapojí všichni partneři, resp. Některé aktivity bude pořádat pouze ZŠ pro své žáky a jejich rodiče, některé aktivity bude pořádat finanční partner Středisko volného času Odry, přičemž tyto budou pojaty jako celoměstské a určené pro celé rodiny s dětmi/žáky.

Popis realizačního týmu v SVČ Odry:
Odborný garant SVČ (P4) - pracovník Střediska volného času Odry, garantuje odbornost a kvalitu realizovaných aktivit v rámci neformálního vzdělávání. Je realizátorem aktivit o prázdninách a akcí pro rodiny s dětmi, do jejichž přípravy se budou rodiče zapojovat. Ve spolupráci se žadatelem pořádá diskusní setkání v území, v rámci nichž zastupuje neformální vzdělávání. V rámci této aktivity garantuje přípravu, realizaci a vyhodnocení.