Osobní údaje v SVČ Odry

Osobní údaje v SVČ Odry, příspěvková organizace.
SVČ Odry, příspěvková organizace je školské zařízení a má tedy různé zákonné povinnosti ve vztahu k evidenci údajů o účastnících. Zde najdete popis našeho přístupu ke zpracování údajů i související informace.

Rozsah osobních údajů, které potřebujeme.
Údaje pro přihlášení na kroužek, akci nebo tábor (pobytovou akci, příměstský tábor) potřebujeme pro splnění zákonné povinnosti vést tzv. školní matriku. Tuto povinnost nám ukládá §28 školského zákona (561/2004), kde je i přesně definovaný rozsah údajů, které školní matrika vyžaduje. To platí pro děti, žáky škol (do ukončení střední školy), popřípadě studující VOŠ.
 
Pro ostatní účastníky (dospělé nestudující, popř. studenty VŠ) školní matriku vést nemusíme. Přesto však některé údaje nutně potřebujeme k tomu, abychom vám mohli zajistit odpovídající službu a také pro organizační zabezpečení programů.
 
K jakým údajům SVČ Odry, příspěvková organizace potřebuje Váš souhlas.
Osobní údaje potřebné pro vedení školní matriky nám poskytujete ke splnění zákonné povinnosti. Stejně tak nutné údaje pro zajištění programu, na který se hlásíte, nezbytně potřebujeme (splnění smlouvy). Pro tento typ údajů není nutné získávat souhlas, protože k jejich získávání existuje pevně daný důvod.
 
Rádi bychom při naší práci a její propagaci využívali fotografie či videonahrávky z jednotlivých programů SVČ Odry. Při tom se obtížně vyhneme zobrazování jednotlivých účastníků. K tomu potřebujeme Váš souhlas. Je Vaše svobodná vůle se rozhodnout, zda nám ho poskytnete. Respektujeme samozřejmě Vaše právo nám souhlas neudělit a rozumíme důvodům, které Vás k tomu mohou vést. Bohužel by však účastníci bez tohoto souhlasu museli být mimo pořizovaný záznam a přišli by tak o pěknou vzpomínku. Například upomínkové skupinové fotografie z táborů, které pro účastníky tiskneme a laminujeme apod.
 
Rovněž bychom Vám rádi občas poslali mailem informace o dalších programech SVČ Odry, které by pro Vás mohly být zajímavé. I k tomu potřebujeme Váš souhlas. Je Vaším právem nám souhlas neudělit a my to budeme respektovat. Zaručujeme Vám, že Vaše údaje pro tyto účely nesdílíme s nikým jiným.
 
 
Kde najdete informaci o rozsahu údajů, které evidujeme
U každé přihlášky je druhá strana, která obsahuje souhrnnou informaci o všech důvodech zpracování údajů, které mají vztah k této přihlášce. Tam naleznete přesný výčet údajů, které potřebujeme a také důvody jejich zpracování. Existují-li k této přihlášce důvody k získání Vašeho souhlasu, jsou souhlasy zahrnuty v této části přihlášky a prosíme Vás o její podpis. Nastavení Vašeho stanoviska k udělení či neudělení souhlasu probíhá při procesu přihlašování buď přímo Vaší volbou (online přihlášky) anebo na základě naší otázky (přihlašování osobně v SVČ Odry). Proto datum poskytnutí souhlasu je totožné s datem přihlášení.
 
 
Jak SVČ Odry, příspěvková organizace s osobními údaji nakládá
Papírové přihlášky ke kroužkům a táborům jsme povinni archivovat ke splnění zákonných požadavků na vedení školní matriky a kontrolu (archivační lhůta pro školní matriku je 10 let).  V omezené míře jsou osobní údaje evidovány také v tzv. denících kroužků (něco jako třídní kniha ve škole). Všechny tyto dokumenty ukládáme v zabezpečeném prostoru SVČ Odry a mají k nim přístup pouze oprávnění pracovníci SVČ Odry na základě našich interních pravidel. Na základě zákonných povinností můžeme údaje z těchto dokumentů poskytnout případným kontrolám (Česká školní inspekce, zřizovatel Město Odry, hygienická stanice apod.). Nikomu jinému je nepředáme.
 
Všechna data o přihláškách, platbách i kontaktech SVČ Odry eviduje elektronicky v informačním systému Domeček. To je nástroj, který nám umožňuje efektivní a pružnou práci s veškerými údaji. Provozovatel Domečku je pro nás zpracovatelem dat a vykonává tuto činnost na základě uzavřené smlouvy. Ta nám zaručuje splnění zákonných povinností ke zpracování osobních údajů. Všechna data v tomto informačním systému jsou uložena na serverech v zabezpečeném datacentru v Praze. Veškerá komunikace v rámci našeho systému probíhá šifrovaně a práce s ním je zabezpečena nástroji uživatelských oprávnění, které umožňují pracovat s daty pouze oprávněným zaměstnancům SVČ Odry. Zaručujeme Vám, že žádná data o Vás z našeho informačního systému zásadně nikdy neposkytujeme nikomu dalšímu.
 
 
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů v SVČ Odry, příspěvková organizace
Kdokoli má právo požádat o výmaz osobních údajů, které o něm evidujeme. Vezměte v úvahu, že tento výmaz bude ve většině případů pouze částečný, protože některá data jsme povinni archivovat pro splnění našich zákonných povinností.
 
Pokud evidujeme nějaký poskytnutý souhlas ke zpracování Vašich údajů, máte právo ho kdykoli odvolat. Rádi vám vyhovíme. V tom případě kontaktujte SVČ Odry.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Bc. Michaela Comová
CCA Group a.s., CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00, PRAHA 2.
kontaktní e-mail:michaela.comova@cca.cz; hotline@cca.cz
Tel.: 378 229 455, 378 229 441
Mob.:724 862 740

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.