Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme

Název projektu: "Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme"
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19-075/0016408
Tento projekt probíhá v letech 2020 -2022.
 
Žadatel: Město Odry
Finanční partner č.1: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
Finanční partner č.2: Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Finanční partner č.3: Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
Finanční partner č.4: Středisko volného času Odry, příspěvková organizace
 

Co je cílem projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu a do zájmového vzdělávání v území, zvýšit tak jejich školní úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Systematizovat opatření na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě v rámci místní vzdělávací soustavy.
 

V rámci projektu budou realizovány aktivity:

Aktivita č.2.: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
podaktivita 2.2.  Studijní cesty/ stáže do zemí EU.

Náplní studijních cest je seznámení se systémem vzdělávání dané země, s prostředím a podmínkami navštívených škol. Náslechy ve vyučování, jejich reflexe prostřednictvím sdílením s pedagogy těchto organizací. Vzájemná výměna zkušeností, metodických materiálů, výstupu.

Aktivita č.4.: Předškolní vzdělávání
Cílem aktivity je zapojit rodiče do přípravy a realizace aktivit pro děti, při nichž bude docházet k rozvoji jejich rodičovských kompetencí. A to buď v prostředí samotné mateřské školy, nebo v prostorách střediska volného času. V červnu - Rodinný den, organizuje SVČ Odry se školami jako celoměstskou akci. Oslovuje rodiče dětí a žáků, aby se zapojili do přípravy programu, her a soutěží.  V průběhu realizace pomáhají zajišťovat jednotlivá stanoviště. V prosinci má SVČ Odry spoluúčast na sportovním dni škol a rodičů - aktivitu zajišťují všichni finanční partneři ve spolupráci s rodiči.

Aktivita č.5.: Prevence školní neúspěšnosti
Cílem je zapojit rodiče žáků do aktivit škol, zapojování do projektového vyučování, do mimoškolních aktivit, do přípravy akcí školy či celoměstských akcí. V průběhu realizace projektu bude každý měsíc v průběhu školního roku realizována aktivita pro děti a žáky se zapojením rodičů do přípravy. SVČ Odry má aktivitu v lednu s názvem Povánoční čtení v knihovně, v dubnu -  Oderský slavíček a v červnu - Rodinný den.
podaktivita č. 5.4.: Vzdělávací aktivity o prázdninách.
Cílem je zmírňování prázdninového propadu v učení v průběhu letních prázdnin, který je nejvýraznější právě u žáků z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Čtení a matematika bude zakomponována do her a výletů (zážitková pedagogika) v rámci realizace prázdninových aktivit SVČ Odry. Každý rok budou uspořádány 4 prázdninové aktivity o rozsahu 5dnů, tj. 20 prázdninových dnů ročně, resp. 60 prázdninových dnů v rámci projektu. Jedné prázdninové akce se zúčastní až 20 žáků ohrožených školním neúspěchem. Vzdělávání bude zajišťovat pedagogický pracovník na pozici odborného garanta SVČ Odry.
podaktivita č. 5.10.: Zapojování rodičů do aktivit školy
Každý měsíc v průběhu školního roku bude realizována aktivita pro děti/žáky se zapojením rodičů do přípravy a realizace. Do těchto aktivit se zapojí všichni partneři, resp. Některé aktivity bude pořádat pouze ZŠ pro své žáky a jejich rodiče, některé aktivity bude pořádat finanční partner Středisko volného času Odry, přičemž tyto budou pojaty jako celoměstské a určené pro celé rodiny s dětmi/žáky.

 

Popis realizačního týmu v SVČ Odry:

Odborný garant SVČ (P4) - pracovník Střediska volného času Odry, garantuje odbornost a kvalitu realizovaných aktivit v rámci neformálního vzdělávání. Je realizátorem aktivit o prázdninách a akcí pro rodiny s dětmi, do jejichž přípravy se budou rodiče zapojovat. Ve spolupráci se žadatelem pořádá diskusní setkání v území, v rámci nichž zastupuje neformální vzdělávání. V rámci této aktivity garantuje přípravu, realizaci a vyhodnocení.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.